I Atlasområdet, precis bredvid Bonnierhuset ligger vår fastighet Lokstallet 6. 

 

Det kommer att bli en plats för verksamheter att slå rot i. Välkommen till Atlas Garden.

Varje våningsplan är ca 1.500 kvm stort och kan rymma mellan en och fyra hyresgäster. Planlösning och materialval bestäms tillsammans med hyresgästen. 

Thomas Tranberg

08-545 198 17

thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se