Fastigheten Stämpeln 1 byggs om till en modern handelsfastighet och får namnet Häggvik Entré. Historiskt har fastigheten nyttjats för tillverkning av tryckpressar men med åren har den genomgått en genomgripande förändring från verkstadsindustri till kontor och handel. Nu har en ny detaljplan tagits fram, vilket innebär att vi får möjlighet att förvandla fastigheten till en modern handelsfastighet med en handelsyta om 30 000 kvadratmeter.

 

Det ger oss förutsättningar till att skapa en mer stadslik karaktär på området i enlighet med kommunens ambitioner för nya Häggvik. Fastighetens fantastiska skyltläge mot E4:an, Norrortsleden och den nya Förbifart Stockholms tunnelmynning innebär att fastigheten blir en naturlig entrésymbol till Häggvik och Sollentuna.

–Tittar man på de ritningar som Bonnier Fastigheter tagit fram gällande Stämpeln 1 inser man snabbt, oavsett arkitektonisk skolning, att det här har alla förutsättningar att bli en bra början till att fräscha upp själva entrén till handelsområdet Häggvik, säger Thomas Ardenfors, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun.

Thomas Tranberg
08-545 198 17

thomas.tranberg@bonnierfastigheter