VÅR AFFÄRSIDE


Att med lokal närvaro förvärva, utveckla, förädla och förvalta kommersiella fastigheter på ett antal utvalda delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsregionen.

VÅR MISSION

"Vi vill försvara det goda förvaltarskapet och ta strid mot det oengagerade ägandet."