Förvaltning

Vårt fastighetsbestånd, som koncentrerats till Stockholmsregionen, är fördelat på fem förvaltningsområden: Sveavägen, Torsgatan, Hornstull, Akalla Häggvik och Kungens Kurva.

Bonnier Fastigheter ska verka på prioriterade delmarknader i Storstockholm och ständigt prova möjligheten att etablera nya förvaltningsområden. I varje förvaltningsområde finns ett driftskontor med fast personal. Inom de prioriterade områdena ska Bonnier Fastigheter äga fastigheter med bästa läge utifrån de verksamheter som ska bedrivas i dem. Utgångspunkten är att de valda förvaltningsområdena ska skapa en god balans mellan avkastning och risk. Målet är att genom aktiv förvaltning långsiktigt öka fastigheternas värde.

För mer information
kontakta Rikard Bäckman.

rikard.backman@bonnierfastigheter.se
08-545 198 29

Våra fastigheter

Lokstallsgatan 1-9, Torsgatan 19, Torsgatan 21, Torsgatan 23, 12190 Stockholm

 

Atlasmuren 1, 12190 Stockholm

 

Borgargatan 14, Borgargatan 16, Borgargatan 18, Hornsbruksgatan 28, Långholmsgatan 17, Långholmsgatan 19, Långholmsgatan 21, 11733 Stockholm

 

Sveavägen 52, 111 34 Stockholm

 

Kammakargatan 9, Luntmakargatan 47, 111 34 Stockholm

 

Luntmakargatan 35-39, Sveavägen 56, 111 34 Stockholm

 

Dialoggatan 6, 141 75 Kungens Kurva

 

Saltmätargatan 8, Saltmätargatan 8A, Tegnérgatan 20B, 113 59 Stockholm

 

Sveavägen 47, Sveavägen 49, Tegnérgatan 20A, 113 59 Stockholm

 

Rådmansgatan 47, Rådmansgatan 49, Saltmätargatan 10, Sveavägen 51, Sveavägen 53, 113 59 Stockholm

 

Långholmsgatan 34, Långholmsgatan 36, 117 33 Stockholm

 

Esbogatan 11, 164 74 Kista