Bonnier Service

Välkommen till Bonnier Service

Bonnier Service

För oss som fastighetsägare är det viktigt att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter, och inte behöva lägga tid på fastighets- och lokalfrågor. Därför erbjuder vi inte bara lokaler som passar verksamheten, utan även professionell service när våra hyresgäster väl är på plats.

 

Vi märker ett växande behov av sådana tjänster, både hos hyresgäster och våra övriga uppdragsgivare inom Bonnierkoncernen. Man kan anlita oss både i frågor som bevakning/säkerhet, vaktmästeri och saker som "bara ska fungera", liksom i de fall när lokalerna på något sätt behöver förnyas.

 

Vi kan våra fastigheter, vi känner vår fastighetspersonal och vi har goda kontakter med ett nätverk leverantörer. Allt detta sammantaget gör att vi känner omtanke och engagemang. Inte bara i fastigheterna, utan också för människorna som vistas i dem. För mer information, vänligen kontakta Katarina Holmgren.